Cuentos

Ohai: David Galeano Olivera

 

Peteî karai, hembireko ha ita'yramimi oikova'ekue Ysyry Sakâme, tava'i oîva Ka'asapápe. Upépe ojogapókuri hikuái ha omba'apo kokuépe. Mbohapy mitâ jeko oguereko, ha mbohapyve iñakâhatâ, hetia'e ha hesâi. Kalo'i ndaje upe iñakâhatâvéva umi mbohapy mitâ'i apytépe. Ndojoguaiete Robertito ha Maria'ípe; ko'â mokôi katu imarangatuvevoi. Kalo'i ndopytái peteî hendápe. "Sevo'i", he'imiva'erâ chupe umi iñirûmimi. Sapy'ánte katu okañýmiva'erâ hógagui. Oho ha ka'arupytû rupi oujey. Péicha jave ndaje heta oipo'ómi; isy ohogue'ómiva'erâ hetyma ha heviro'óre typycha hû. Upeichavérô jepe, ndoúi ha ndohói Kalo'ípe, vaicháku noñanduivavoi isy térâ itúva ñenupâ. "Cháke, peichaháguinte Jasy Jatere ndereraháne ha nembotavyraíne", he'ímiva'erâ hikuái chupe, omondýi haĝua mitâ'i akâhatâitépe.

Upéinte niko peteî asaje, ohendu hikuái oturuñe'ê sapy'apy'áva hóga jerére. Upe mba'e oñandu avei isy ha itúva, ha ñembojaruhápe jeko he'íkuri Kalo'ípe: "Háke, aipóva hína Jasy Jatere ndererahaséva. Aníke remýi ko'águi. Sapy'ami rire ndaje opu'âkuri Kalo'i túva ha ndojuhúi ita'yra'ípe: "Moôjeýmapa oiméne oho. Pévape hi'â chéve jajokuava'erâ ani haĝua omýi; upéicharô añoite opytáta ogapýpe", he'ijekoraka'e ndojuhúimarô Kalo'ípe. Opu'â avei upérô karai rembirekomi, ha mokôive oñepyrûkuri oheka Kalo'ípe. Okañyetékuri. Iñipytûma katu ha ne'írânte ojuhu hikuái chupe. Ndokéi ndaje upe pyhare. Hetaitereirasa oheka hikuái ha mamove ndojuhúi mitâ'i akâhatâme.

Mbohapy ára haguépe ndaje, peteî karai oĝuahê ha omombe'u chupekuéra moôpa ojuhúkuri peteî mitâ'i ojoguanungáva Kalo'ípe. Pya'épeko oho hikuái ipiári ha -añetehápe- ojuhúkuri Kalo'ípe itavyraiete, ojerejekohína peteî yvyraróre, poñyháme. Ndaikatuvéi jeko oguata, ha noñe'êkuaavéi avei. Naimandu'avéi itúva ha isýre. Ohupi karrétape ha ogueraha hikuái hógape. Ko'aĝaite peve péicha oiko. Ndokueravéi. Jasy Jatere ndaje oñembohorýkuri hese. Péicha he'i Ysyry Sakâygua ha... upépe opa.